EBS Ürün Arama
Kurumsal > KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK/ ÇEREZ/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

EBS Baskı ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (Şirket – Veri Sorumlusu) tarafından işletilen www.ebsas.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen prensiplerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik / Çerez / Kişisel verilerin korunması Politikası (“Politika”) ile; (A) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (B) Çerez Politikası (C) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Şirketimizin internet sitesini kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri bizim belirttiğimiz şekilde ve nedenlerle, İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez/Kişisel verilerin korunması politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olmaktasınız. Aşağıda ayrıntılı olarak izah edilen amaçlar için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar (veri sahipleri) serbesttir. İnternet sitemiz 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir veli çocuğunun siteye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri şirketimiz ile site üzerinden iletebilir. Şirketimiz bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmemektedir. 18 yaşın altındaki bir kullanıcının şirketimiz ile kişisel bilgi paylaştığı şirketimizce fark edilirse , bu bilgileri sistemden silinecektir.

A. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:
-Kişisel verilerinin işlenme amacı
-Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı
-Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi
-Veri Sahiplerinin hakları
-Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.
İş bu internet sitesi gizlilik/ çerez/kişisel verilerin korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi sizi tanımlayabilecek ad-soyadınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, anne ve baba adınız, posta adresiniz , e-posta adresiniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda faaliyet alanlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, anonimleştirilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir: Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; taleplerinize daha hızlı cevap vermek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri ürünlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürünlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak, şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, raporlama, istatistik, satış izleme , şirketimiz ve bağlı olduğu grup şirketlerimizde mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve olası müşteri tespiti , gerçekleştirilen iş başvuru bilgilerinin değerlendirmeye alınması v.s. amaçlar ile şirketimiz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" na ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
Ayrıca şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla;
• Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
• Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya
birkaçının karşılandığı hallerde;
• Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
• Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.
İnternet sitemiz kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kredi kartının kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişinize devam edilebilmektedir. Kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi site tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün değildir.
EBS-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.
VadiKoru Ofis Alanı No: 10
Sarıyer / İSTANBUL
0212 358 60 10
Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2021 EBS